Hybrid Organisations

En række Hybride Organisationer ser i disse år dagens lys, delvist uden for etablerede institutioners søgelys.

Organisationerne opstår i sociale krydsfelter mellem mennesker der, i lyset af systemiske problemer som klimaforandringer, finanskriser og teknologisk acceleration, leder efter meningsfulde former for tilhørsforhold og arbejde.

Med udgangspunkt deri opstår også nye kombinationer af praksisformer fra områder som kunst, videnskab, håndværk, humaniora, softwareudvikling, design, arkitektur, landbrug og socialt arbejde. Dette har skabt organisatoriske former der overskrider etablerede ideer omkring hvordan virksomheder, stat, civile bevægelser og kulturliv fungerer, og hvad deres roller kan være i sociale og teknologiske forandringsprocesser.

Formålet med dette projekt er at skabe et overblik over hybride organisationer og formidle organisatoriske indsigter, teknikker og tilgange. Samtidig er formålet at lave retningslinjer for offentlige sektorer (og andre aktører) der ønsker at facilitere og skabe mulighederne for nye typer af ansættelse, organisering og fællesskaber.

I 2015 og 2016 besøgte Diakron 40 såkaldte Hybride Organisationer (såsom The Long Now, unMonastery, Center for Land Use Interpretation, Open Source Ecology, Enspiral, Code for America) for at lære om deres organisatoriske praksisser.

Projektet er støttet af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen og udføres i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i København.

Læs mere via Byfornyelsesdatabasen.

Hybrid Organisations

Hybrid Organisations emerge today beyond the scope of established institutions.

Prompted by pervasive ecological, social and digital concerns, a lot of people are looking for new modes of engagement, employment, and belonging. From this starting point new crossings are established between different types of practice, from arts, Science, academia, engineering, crafts and coding. This have sparked organisational forms, that overspill current ideas of how corporations, state enterprises or civic movements work.

Hybrid organisations come together around shared interests in order to discover new modes of working, thinking, servicing and distributing resources. At the same time, they develop frameworks for employment without profit maximization and platforms for gathering and establishing collaborations between communities of practitioners.

The purpose of the project is to provide an overview of hybrid organisations and detail organisational insights, techniques and approaches. At the same time, the purpose is to provide direction for public sectors (and other actors) wanting to facilitate and further new types of employment, organisations and communities.

In 2015 and 2016, Diakron visited and studied around 40 so-called hybrid organisations (such as The Long Now, unMonastery, Center for Land Use Interpretation, Open Source Ecology, Enspiral, Code for America), to become familiar with their organisational practices.

An outcome of the project is a report for danish planning authorities and communities of planners, scholars, and citizens with interests in new modes of organising.

The project is supported by the Danish Transport, Construction and Housing Authority and carried out in collaboration with the Danish Building Research Institute at Aalborg University.

Read more (danish).